O mnie

 • 2015 – Akademia Dobrego Tłumacza. Specjalistyczny kurs dla tłumaczy konferencyjnych języka niemieckiego – Skrivanek Sp. z o.o.;
 • 2013 – kurs obsługi programów wspomagających pracę tłumacza CAT – Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej;
 • 2012-2013 – studia podyplomowe – Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy;
 • 2004-2009 – studia doktoranckie – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – doktor nauk humanistycznych, specjalność: literaturoznawstwo (na podstawie rozprawy: Die Wiedervereinigung Deutschlands in der polnischen öffentlichen Meinung anhand der Tageszeitungen''Gazeta Wyborcza'' und ''Rzeczpospolita'', promotor: dr hab. Max Stebler, prof. KUL);
 • 2003 – stypendium naukowe DAAD na Freie Universität w Berlinie (w trakcie studiów magisterskich w KUL);
 • 1999-2004 – studia magisterskie – Katolicki Uniwersytet Lubelski – magister filologii germańskiej z przygotowaniem pedagogicznym (na podstawie pracy: Die soziale Ungleichheit zwischen West- und Ostdeutschen als Konsequenz der Wiedervereinigung, promotor: dr hab. Max Stebler, prof. KUL).
 • 2016-2017 – wykładowca w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • 2014-2017 – lektor w Dethloff Deutschschule. Szkoła Języka Niemieckiego – Lublin;
 • 2012-2013 – wykładowca w Katedrze Antropologii Dzieła Literackiego i Germanistyki Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
 • 2010-2013 – adiunkt w Zakładzie Germanistyki Katedry Neofilologii Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu;
 • 2012-2013 – lektor języka niemieckiego w szkole językowej Prime English Studio w Lublinie;
 • 2011-2012 – starszy wykładowca w Katedrze Germanistyki Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie;
 • 2004-2011 – asystent w Katedrze Germanistyki Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie;
 • 2004-2007 – asystent na filologii germańskiej w Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim;
 • 2004-2005 – lektor w szkole językowej KURSOR w Lublinie.

Od 2014 r. – Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych.

Od 2012 r. – Stowarzyszenie Germanistów Polskich.

Zajęcia prowadzone w trakcie całej kariery akademickiej:

 • wszystkie przedmioty wchodzące w skład praktycznej nauki języka niemieckiego, a więc: mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie, ćw. fonetyczne, ćw. gramatyczne;
 • język niemiecki w biznesie (Wirtschaftsdeutsch) – ćwiczenia;
 • zarys literaturoznawstwa – wykład;
 • historia literatury niemieckiej – ćwiczenia;
 • kulturoznawstwo germańskie – wykład i ćwiczenia;
 • wstęp do językoznawstwa – konwersatorium;
 • historia języka niemieckiego – konwersatorium;
 • gramatyka opisowa języka niemieckiego – wykład i ćwiczenia;
 • gramatyka kontrastywna – konwersatorium;
 • ćwiczenia translacyjne;
 • lektorat języka niemieckiego (na kierunku filologia angielska);
 • lektorat języka niemieckiego (w szkołach językowych).

Książki

 1. Die Wiedervereinigung Deutschlands in der polnischen öffentlichen Meinung anhand der Tageszeitungen ''Gazeta Wyborcza'' und ''Rzeczpospolita'', Radom: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, 2012, ss. 216.
 2. Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce – redakcja razem z J. Knieją i T. Zygmuntem, Lublin: Werset, 2010, ss. 518.

Artykuły

 1. Die Einstellung der europäischen Länder zur Wiedervereinigung Deutschlands, w: Andrzejewski, B. / Moros-Pałys Z. (red.), Deutschland. Erbe und Gegenwart, Poznań 2013, s. 289-306.
 2. Innerer Aspekt der Wiedervereinigung Deutschlands, w: Kolago, L. (red.), Studia Niemcoznawcze / Studien zur Deutschkunde, tom L, Warszawa 2012, s. 247-260.
 3. Internationale Reaktionen auf die demokratischen Veränderungen in der DDR 1989, w: Zygmunt, T. (red.), Język, kultura, nauka. Księga Jubileuszowa na cześć ks. prof. dra hab. Zygmunta Zielińskiego, Chełm 2012, s. 9-17.
 4. Stanowisko Polski wobec problemu niemieckiego w latach 1949-1990, w: Kolago, L. (red.), Studia Niemcoznawcze / Studien zur Deutschkunde, tom XLIX, Warszawa 2012, s. 205-213.
 5. Die demokratischen Veränderungen in der DDR im Jahre 1989 als Genese der Wiedervereinigung Deutschlands, w: Kolago, L. (red.), Studia Niemcoznawcze / Studien zur Deutschkunde, tom XLVIII, Warszawa 2011, s. 137-146.
 6. Deutschlandpolitik der Bundeskanzler 1949-1989, w: Kolago, L. (red.), Studia Niemcoznawcze / Studien zur Deutschkunde, tom XLVI, Warszawa 2010, s. 369-378.
 7. Die Einstellung Polens zu der Teilung und der Wiedervereinigung Deutschlands 1949-1990, w: Knieja, J. / Krajka, J. (red.), Lubelskie Materiały Neofilologiczne, Nr 34, Lublin 2010, s. 128-140.
 8. Treści kulturoznawcze w procesie glottodydaktycznym na 3-letnich studiach germanistycznych, w: Knieja, J. / Zygmunt, T. / Brzana, Ł. (red.), Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce, Lublin 2010, s. 315-321.
 9. Deutschland 15 Jahre nach der Wiedervereinigung – die soziale Ungleichheit, w: Krzysiak, L. / Kołtunowski, P. (red.), Die deutschsprachigen Länder als Forschungs- und Unterrichtsgegenstand, Lublin 2009, s. 247-256.
 10. Treści kulturoznawcze na zajęciach z praktycznej nauki języka niemieckiego, w: Kardela, H. / Zygmunt, T. (red.), Rola językoznawstwa w metodyce nauczania języków obcych, Chełm 2007, s. 56-64.
 11. Die Folgen der sozialen Ungleichheit in Deutschland nach der Wiedervereinigung, w: Kolago, L. (red.), Studia Niemcoznawcze / Studien zur Deutschkunde, tom XXXVI, Warszawa 2007, s. 125-137.
 • Kongress der Internationalen Sprachunion Deutsch unter dem Stichwort: Erbe und Gegenwart – międzynarodowa konferencja zorganizowana we wrześniu 2012 r. przez Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Referat: Die Einstellung der europäischen Länder zu der Wiedervereinigung Deutschlands.
 • Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce – międzynarodowa konferencja zorganizowana w czerwcu 2010 r. przez Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Wygłoszony referat: Treści kulturoznawcze w procesie glottodydaktycznym na 3-letnich studiach germanistycznych.
 • Rola językoznawstwa w metodyce nauczania języków obcych – międzynarodowa konferencja zorganizowana w czerwcu 2007 r. przez Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Wygłoszony referat: Treści kulturoznawcze na zajęciach z praktycznej nauki języka niemieckiego.
 • Deutschland, Österreich und die Schweiz als Forschungs- und Unterrichtsgegenstand – międzynarodowa konferencja zorganizowana w maju 2006 r. przez Zakład Kulturoznawstwa Niemieckiego Obszaru Językowego Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wygłoszony referat: Deutschland 15 Jahre nach der Wiedervereinigung – Aspekt der sozialen Ungleichheit.
 • Germanistyczne doświadczenia i perspektywy interkulturowości – międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich zorganizowana w kwietniu 2005 r. w na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uczestnictwo bez referatu.
 • Przygotowywanie programów i układanie planów zajęć na kierunku: filologia, specjalność: filologia germańska, na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – 2012-2013;
 • Reprezentant WFP UTH w Radomiu w kontaktach z Ośrodkiem Informatyki i Promocji w zakresie promocji WFP – 2012-2013;
 • Członek komisji ds. Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) WFP Politechniki Radomskiej. Prace nad nowym programem studiów dla kierunku filologia, specjalność filologia germańska – 2012;
 • Współorganizator warsztatów dla uczniów klas II szkół średnich: Stereotypy w kulturze, literaturze, języku i pedagogice w Instytucie Filologiczno-Pedagogicznym PR – temat autorskiego warsztatu: Stereotypy polsko-niemieckie – 2012;
 • Współorganizator spotkania Wigilijnego w IFP PR – 2011;
 • Współorganizator Dnia Drzwi Otwartych PR – z ramienia IFP – 2011;
 • Koordynator tygodnia lekcji otwartych dla szkół ponadgimnazjalnych w Zakładzie Germanistyki IFP PR – 2011;
 • Współorganizator i członek jury II Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Literatury Obcojęzycznej Living Word 2010: Trzy języki, wiele kultur – jeden świat, Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – 2010;
 • Organizator i sekretarz konferencji naukowej: Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce, Instytut Neofilologii PWSZ w Chełmie – 2010;
 • Współorganizator konferencji naukowej: Rola językoznawstwa w metodyce nauczania języków obcych, Instytut Neofilologii PWSZ w Chełmie – 2007;
 • Opiekun praktyk studenckich w Katedrze Germanistyki Instytutu Neofilologii PWSZ w Chełmie w latach 2007-2011;
 • Układanie planu zajęć w Katedrze Germanistyki Instytutu Neofilologii PWSZ w Chełmie w latach 2005-2011;
 • Członek delegacji PWSZ w Chełmie do dwóch uczelni niemieckich: Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft i Fachhochschule Regensburg, w charakterze tłumacza – 2007;
 • W latach 2004-2012 wielokrotnie nagradzany przez Rektora PWSZ w Chełmie za działalność naukową i organizacyjną.

Łukasz Brzana