Oferta

W mojej kancelarii wykonywane są tłumaczenia pisemne, poświadczone i zwykłe, z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski zarówno tekstów o tematyce ogólnej, jak i tekstów specjalistycznych.

Tekst ogólny – np. list, CV, list motywacyjny, strona www, itp.;

Tekst specjalistyczny – np. następujące dziedziny: prawo, administracja, ekonomia, medycyna, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia, politologia, socjologia, psychologia, pedagogika, technika, budownictwo i.in.

Tryb zwykły – tłumaczenie do 5 str. dziennie;

Tryb przyspieszony – więcej niż 5 str. dziennie.

Na wycenę tłumaczenia pisemnego mają wpływ następujące czynniki:

  • czy tłumaczenie ma być przysięgłe, czy zwykłe;
  • poziom trudności tekstu;
  • termin realizacji tłumaczenia – czy w trybie zwykłym, czy w przyspieszonym;
  • wielkość zlecenia;
  • format tekstu wyjściowego – czy konieczna jest edycja.

Strona przeliczeniowa tłumaczenia poświadczonego to 1125 znaków ze spacjami, a tłumaczenia zwykłego – 1600 z.z.s. Każda rozpoczęta strona tłumaczenia traktowana jest jako cała.

Przy trybie przyspieszonym cena zostaje powiększona o 50%. Podobnie jest przy tłumaczeniu tekstu w postaci drukowanej (nie elektronicznej) lub rękopisu.

Przed realizacją tłumaczenia ma miejsce bezpłatna wycena tłumaczenia. W celu otrzymania wyceny należy skontaktować się z kancelarią lub wypełnić formularz kontaktowy  oraz przesłać tekst, który ma być przetłumaczony. Informacja o cenie usługi zostanie przesłana niezwłocznie po otrzymaniu tekstu. Po akceptacji wyceny nastąpi realizacja zlecenia.

Oferuję Państwu tłumaczenia ustne z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski przy zastosowaniu następujących technik tłumaczeniowych:

  • Tłumaczenie konsekutywne;
  • Tłumaczenie symultaniczne;
  • Asysta tłumacza.

Tłumaczenie konsekutywne (następcze) polega na przekładzie krótkich lub dłuższych fragmentów wypowiedzi. Mówiący przerywa wypowiedź, dając czas na tłumaczenie, po czym kontynuuje. Tłumacz przekazuje, na podstawie sporządzanych notatek, sens wypowiedzi – wszystkie ważne informacje w logicznym porządku -, nie zaś dokładną treść wystąpienia. Tłumaczenie symultaniczne (równoczesne) to rodzaj tłumaczenia, w którym tłumacz tłumaczy jednocześnie – w trakcie wypowiedzi. Asysta tłumacza (tłumaczenie towarzyszące) to obecność i pomoc tłumacza podczas spotkania, jakiegoś wydarzenia lub wyjazdu, wymagającego porozumiewania się w języku obcym. W zależności od sytuacji tłumacz stosuje różne techniki tłumaczeniowe.

Czas pracy tłumacza rozpoczyna się wraz z uzgodnioną wcześniej ze zleceniodawcą godziną, w której tłumacz stawia się do jego despocji, a kończy w momencie zwolnienia tłumacza z jego obowiązków. Czas ten zawiera również przerwy w tłumaczeniu, związane z przebiegiem obsługiwanego wydarzenia. Najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem tłumaczenia ustnego zleceniodawca winien dostarczyć tłumaczowi materiały pomocne w odpowiednim przygotowaniu się do pracy. Tłumacz musi mieć dostęp do tych materiałów w celu zapoznania się z tematyką tłumaczenia i pojawiającą się w nim specjalistyczną terminologią.

Cena za tłumaczenie ustne uzależniona jest od:

  • charakteru obsługiwanego wydarzenia;
  • tematyki i stopnia trudności wypowiedzi.

Próbki tłumaczeń:

 

W kancelarii wykonywane są korekty językowe tekstów, głównie tłumaczeń, w języku polskim i niemieckim.

Korekta tłumaczenia to sprawdzenie i poprawienie tekstu docelowego pod względem językowym (a nie merytorycznym!). Przed realizacją zleceniodawca winien dostarczyć kancelarii zarówno tekst docelowy (tłumaczenie), jak i wyjściowy.

Korekta tekstu to poprawienie tekstu pod względem językowym, bez względu na to, czy, a jeśli tak, to z jakiego języka był on wcześniej tłumaczony. Klient dostarcza kancelarii jedynie tekst wymagający korekty.

Koszt korekty zależy od nakładu pracy, jakiego wymaga sprawdzenie i poprawienie danego tekstu, a więc przede wszystkim od ilości błędów wymagających poprawienia. Stawka za stronę rozliczeniową (1600 znaków ze spacjami) odpowiada zazwyczaj 50% ceny tłumaczenia.

Do korekty są przyjmowane jedynie teksty w edytowalnej formie elektronicznej. Nie są przyjmowane teksty, które – ze względu na słaby poziom językowy – musiałyby być ponownie przetłumaczone/napisane. Korekta nie obejmuje przekształcenia tekstu napisanego na podstawowym poziomie językowym (ubogi zasób leksykalno-gramatyczny) w tekst napisany zaawansowanym idiomatycznym językiem niemieckim/polskim.

Przed realizacją zlecenia ma miejsce bezpłatna wycena. W celu otrzymania wyceny należy skontaktować się z kancelarią lub wypełnić formularz kontaktowy, oraz przesłać tekst, który ma być skorygowany. Niezwłocznie po otrzymaniu tekstu zostanie przesłana informacja o cenie usługi. Po akceptacji wyceny nastąpi realizacja zlecenia.

W budowie