Co trzeba wiedzieć o tłumaczeniach prawniczych?

Prawo jest stosunkowo skomplikowaną dziedziną nauki, wymagającą odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Tłumaczenia prawnicze są przekładem tekstów prawnych, sądowych, notarialnych, administracyjnych oraz dokumentów procesowych. Tego rodzaju tłumaczeniami zajmują się tłumacze przysięgli lub też tłumacze specjalizujący się w przekładzie tekstów prawniczych, lub okołoprawnych. Skomplikowane dokumenty prawne powinny zostać przetłumaczone z najwyższą dbałością o szczegóły i rzetelność tekstu, dlatego też takie przekłady warto zlecić specjaliście w tej dziedzinie.

Jakie są najważniejsze cechy tłumaczenia prawniczego?

Warto pamiętać, że prawo składa się z wielu dziedzin, których może dotyczyć tłumaczenie. Każda z nich ma swoją specyfikę, związaną zarówno z konkretnymi przepisami prawnymi, a także zagadnieniami i sformułowaniami, które należy przetłumaczyć z należytą dokładnością. Tłumaczenie prawne może dotyczyć dokumentów wymagających uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego, umów, decyzji sądu, pełnomocnictwa, zaświadczenia czy wyroku.

Błędne przetłumaczenie definicji lub niewłaściwa konstrukcja w tłumaczeniu mogą być powodem naprawdę dużych konsekwencji prawnych zarówno dla klienta, jak i dla tłumacza. Z tego powodu w sytuacji, kiedy konieczny jest przekład dokumentów, lepiej skorzystać z tłumaczenia specjalistycznego z niemieckiego, angielskiego czy innego języka obcego. Tłumaczenia prawnicze powinny być wykonywane przez osoby rzetelne i skrupulatne, które bardzo dużą wagę przywiązują do jakości przetłumaczonego tekstu oraz odwzorowania treści.

Jakie cechy powinny charakteryzować tłumacza podejmującego się tłumaczeń prawniczych?

Tłumacz prawny nie musi być tłumaczem przysięgłym, jednak powinien on mieć odpowiednio szeroką wiedzę językową oraz merytoryczną. Ważna jest również znajomość systemów prawnych obu krajów, zwłaszcza w przypadku odmiennych zapisów prawa. W wielu przypadków tłumaczenie ma bezpośredni wpływ na decyzje biznesowe czy życiowe klienta, dlatego też powinny wykonywać je wyłącznie osoby z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.