Tłumaczenia a tajemnica zawodowa

Zawód tłumacza przysięgłego jest jedną z profesji, które obowiązuje tajemnica zawodowa. Zgodnie z prawem, nie może on przekazywać informacji, które mogą narazić na szkodę interes klienta, firmy bądź instytucji korzystającej z jego usług. W zakres obowiązków tłumaczy przysięgłych wchodzi tłumaczenie różnego rodzaju pism urzędowych, oraz dokumentów posiadających moc prawną. Z tego tytułu tłumacze przysięgli są zobowiązani do zachowywania poufności w zakresie swoich obowiązków wynikających z charakteru pracy.

Na czym polega tajemnica zawodowa w profesji tłumacza przysięgłego?

Tłumacz przysięgły, przekładając różnego rodzaju treści, musi w jak największym stopniu odwzorować tekst, tak aby treść była spójna i rzetelnie przygotowana. Z tego tytułu ma on dostęp do różnego rodzaju wrażliwych danych i poufnych informacji na temat klienta. Poufność jest jedną z najbardziej istotnych zasad kodeksu etyki zawodowej, nie tylko tym dotyczącym tłumaczy przysięgłych. Podczas tworzenia tłumaczeń biznesowych z niemieckiego, przekładając umowę czy ofertę, ich wyjawienie przez tłumacza może mieć ogromny wpływ na finalny przebieg danego przedsięwzięcia.

Z tajemnicą zawodową związane jest również rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Dotyczy ono nie tylko danych teleadresowych, ale wszystkich informacji dzięki którym jest możliwość identyfikacji danej organizacji bądź osoby prywatnej. Tłumacze przysięgli, tworzący tłumaczenia uwierzytelnione są powszechnie uznawani za osoby wykonujące zawód zaufania publicznego. W dniu 25 listopada 1994 roku weszło w życie rozporządzenie, które zobowiązuje tłumaczy przysięgłych do przestrzegania tajemnicy zawodowej.

Ujawnienie informacji bądź faktów, które poznał poprzez dostęp do dokumentów jest przewinieniem, które wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Tłumacz przysięgły który złamał tajemnicę zawodową może dostać upomnienie, naganę, karę finansową, zawieszenie lub nawet utratę prawa do wykonywania zawodu. Jedyną sytuacją, w której tłumacze przysięgli mogą wyjawić informacje pozyskane podczas pracy jest wykrycie przestępstwa bądź pomoc w ujęciu sprawcy ściganego za różnego rodzaju przewinienia dzięki dowodom zawartym w tłumaczonej dokumentacji lub korespondencji.