Różnica między tłumaczeniem symultanicznym a konsekutywnym

Zarówno tłumaczenie symultaniczne, jak i tłumaczenie konsekutywne należą do grupy tłumaczeń ustnych. Tłumaczenia ustne charakteryzują się tym, że podstawą pracy tłumacza jest słowo mówione w czasie rzeczywistym. Tłumaczenia tego typu wykorzystuje się na różnego rodzaju konferencjach, spotkaniach z klientami zagranicznymi. Oba typy tłumaczenia powszechnie wykorzystuje się również w urzędach, do pracy z zagranicznymi petentami.

Jak wygląda tłumaczenie symultaniczne i tłumaczenie konsekutywne?

Tłumaczenie symultaniczne odbywa się zazwyczaj w salach konferencyjnych. Tłumacz ma swoje miejsce w dźwiękoszczelnej kabinie. Słysząc mówcę przez słuchawki, na bieżąco do mikrofonu tłumaczy wypowiadane przez niego słowa. Bardzo ważną cechą tego typu tłumaczenia jest zachowanie kontaktu wzrokowego pomiędzy tłumaczem a osobą mówiącą. Osoba tłumacząca musi mieć także pogląd na całe otoczenie mówcy. Ten rodzaj tłumaczenia wymaga ogromnego skupienia. Wyszkoleni tłumacze symultaniczni tłumaczą płynnie z tylko kilkusekundowym opóźnieniem. Ten rodzaj przekładu jest stosowany na spotkaniach zarządu, gdzie na przykład jeden z prezesów porozumiewa się w języku niemieckim. W takiej sytuacji wykorzystuje się tłumaczenie ustne języka niemieckiego, które pozwala na jednoczesne słuchanie mówcy w jego języku, na słuchawkach mając przekład w języku polskim. Zazwyczaj tłumacze symultaniczni pracują w parach, wymieniając się co jakiś czas. Dzięki temu zostaje zachowana jakość i rzetelność tłumaczenia.

Tłumaczenie konsekutywne polega na tłumaczeniu fragmentów tekstu. W tym typie przekładu obecność tłumacza obok mówcy jest konieczna. Jest to tłumaczenie nie wymagające żadnego dodatkowego wyposażenia, wystarczy kartka papieru i długopis. Gdy osoba mówiąca wygłasza swój wykład, tłumacz słucha i notuje wszystkie ważne informacje. Następnie, gdy mówca przerwie, tłumacz wygłasza tekst w języku docelowym. Osoba tłumacząca ma za zadanie przekazać najważniejsze informacje z wypowiedzi, a nie dokładnie całą wypowiedź. W tym typie tłumaczeń kładzie się nacisk na dokładne i rzeczowe przekazanie kluczowego sensu wypowiedzi. Tłumaczenie konsekutywne wykorzystywane jest podczas przeprowadzania wywiadów, prezentacji czy konferencji.

Czym różni się tłumaczenie konsekutywne od tłumaczenia symultanicznego?

Główną różnicą jest sposób tłumaczenia. Symultanicznie tłumaczy się tekst na bieżąco, natomiast tłumaczenie konsekutywne polega na przekładzie fragmentów tekstu. W tłumaczeniu symultanicznym najważniejsze jest jak najdokładniejsze przetłumaczenie całej wypowiedzi, z zachowaniem jej sensu. W przekładzie konsekutywnym muszą zostać przekazane najistotniejsze informacje z całej wypowiedzi.