Na czym polega tłumaczenie konsekutywne?

Osoby, które na co dzień nie mają wiele wspólnego z tłumaczeniami, mogą nie wiedzieć, co oznacza termin „tłumaczenie konsekutywne”. Tłumaczenie konsekutywne to inaczej tłumaczenie ustne, które następuje po wypowiedzi mówcy. Często mamy z nim do czynienia podczas wystąpień publicznych obcokrajowców, konferencji, wykładów oraz innych spotkań, na których wypowiadają się osoby, które nie władają językiem polskim. Wyjaśniamy, na czym polega tłumaczenie konsekutywne i kiedy warto zdecydować się na skorzystanie z usług tłumacza konsekutywnego.

Jak wygląda tłumaczenie konsekutywne?

Tłumaczenie konsekutywne np. z niemieckiego polega na ustnym tłumaczeniu wypowiedzi mówcy. Ten rodzaj tłumaczenia uwzględnia przysłuchiwanie się tłumacza wypowiedzi osoby, której słowa ma on przełożyć na język polski. Tłumaczenie konsekutywne dotyczy fragmentów wypowiedzi i następuje w odpowiednich odstępach czasowych. Tłumacz nie przekłada na język polski każdego, pojedynczego zdania, ale wykonuje swoją pracę w momencie, gdy mówca zrobi przerwę w wypowiedzi. Fragmenty wypowiedzi, które zostaną poddane tłumaczeniu ustnemu, mogą mieć różną długość, dlatego tłumacz konsekutywny musi mieć doskonałą pamięć oraz koncentrację. Tłumacz konsekutywny może podczas przysłuchiwania się wypowiedzi mówcy sporządzać notatki, które ułatwiają zapamiętanie jej treści. W dużym uproszczeniu tłumaczenie konsekutywne polega na tym, aby przekaz skierowany do odbiorców był zrozumiały i zinterpretowany w sposób, którego oczekuje mówca. Nie jest to tłumaczenie dosłowne, ale tłumaczenie, które uwzględnia ideę całego przemówienia. Tłumaczenie konsekutywne jest niezwykle trudne i wymaga od tłumacza nie tylko biegłej znajomości języka, w którym wypowiada się mówca, ale także znajomości specjalistycznego słownictwa.

Kiedy warto skorzystać z usług tłumacza konsekutywnego?

Choć coraz więcej osób zna języki obce i potrafi posługiwać się nimi w sposób biegły, to w wielu sytuacjach skorzystanie z usług tłumacza konsekutywnego jest koniecznością. Przykładem mogą być np. spotkania biznesowe, konferencje branżowe, wykłady i szkolenia, a także konferencje prasowe.